Algemene verkoopsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar door overschrijving op rekeningnummer BE64 1030 6183 5952 op naam van Pepmax, Hamsesteenweg 20, 9200 Grembergen, ondernemingsnummer BE 0728.631.237


Voor een online cursus of een betalend webinar kan je je inschrijven via het formulier op de website www.kwispelcoach.be. Via dit formulier kan je ook de online betaling doen via Bancontact. Dit gebeurt via een beveiligde site, zijnde Mollie.


Als je je inschrijft voor een online cursus dan krijg je na ontvangst van de betaling een link in je mailbox waarmee je kan inloggen op de cursus.

Als je je inschrijft voor een betalend webinar dan kan je dit tot de startdatum van het webinar. Je kan je deelname annuleren tot de startdatum van het webinar. Je krijgt dan het gestorte geld terug. Eens het webinar begonnen is kan je niet meer annuleren.


Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

Bij nietnaleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd


Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd. In dit geval de rechtbank van Gent, arrondissement Dendermonde.

Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan, ga je ermee akkoord dat we deze cookies gebruiken voor Kwispelcoach.